Sağlık

Sağlıklı Yaşam Tarzı

Sağlıklı bir yaşam tarzı, bireyin yaşam tarzını önleme ve sağlığı teşvik etme hedefiyle yaşam tarzına sahip bir yaşam biçimidir. insan hayatının çeşitli yönlerinin geliştirilmesi, aktif uzun ömürlülüğün elde edilmesi ve sosyal işlevlerin tam olarak yerine getirilmesi, iş, sosyal, aile, hanehalkı, boş zamanın yaşam biçimlerine aktif katılım için bir ön şarttır.

Sağlıklı bir yaşam tarzının önemi, insan yaşamındaki karmaşıklığın artması, insan kaynaklı, çevresel, psikolojik, politik ve askeri nitelikteki risklerin artması, insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle insan vücudundaki yüklerin artması ve değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı bir yaşam tarzı unsurları

Dar bir biyolojik anlamda, bir kişinin fizyolojik uyum yeteneklerini dış çevrenin etkilerine ve iç çevrenin durumundaki değişimlere aktarıyoruz. Bu konu üzerine yazan yazarlar “sağlıklı bir yaşam tarzı” nda farklı bileşenleri içermektedir, ancak çoğu bunu temel olarak kabul etmektedir:

  • Erken yaşlarda çocukluktan gelen sağlıklı alışkanlıklar ve beceriler geliştirmek;
  • Çevre:Tabiat için güvenli ve elverişli, çevresel nesnelerin sağlığa etkileri hakkında bilgi;
  • Kötü alışkanlıkların reddedilmesi: sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı.
  • Beslenme: Belirli bir kişinin fizyolojik özelliklerine uygun, ılımlı, kullanılan ürünlerin kalitesine dair farkındalık;
  • Hareket: Yaş ve fizyolojik özellikleri dikkate alarak, özel fiziksel egzersizler de dahil olmak üzere fiziksel olarak aktif yaşam (örneğin, uygunluk);
  • Vücut hijyeni: Kişisel hijyeni kurallarına uymak.

Sağlıklı Yaşam Unsuru

Bir kişinin fizyolojik durumunda, psikolojik-duygusal durumundan büyük ölçüde etkilenir, bu da onun zihinsel tutumlarına bağlıdır. Bu nedenle, bazı yazarlar ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzının aşağıdaki yönlerine ek olarak şunları da vurgulamaktadır:

  • Duygusal iyilik hali: zihinsel sağlık, kendi duyguları ve problemleriyle başa çıkma becerisi;
  • Entelektüel iyilik hali: Bir kişinin yeni koşullarda en iyi eylem için yeni bilgileri tanıması ve kullanması. Olumlu düşünme;
  • Ruhsal esenlik: gerçekten anlamlı, yapıcı yaşam hedeflerini belirleme, onlara karşı mücadele etme ve bunları gerçekleştirme becerisi. İyimserlik. Bazı araştırmacılar  ayrıca “sosyal refahı” vurgulamaktadır – diğer insanlarla etkileşim kurma yeteneği.

Her zaman ÖNCE SAĞLIK…

 

Reklamlar