Avrupa Çapında Kirlilikte Çarpıcı Düşüş Yakaladı

Koronavirüs kısıtlama önlemleri insanları evde tuttuğu için hava kirliliği bazı Avrupa şehirlerinde 2019 değerlerine göre % 45’ten fazla düştü.

Örneğin, Kraliyet Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) tarafından yayınlanan araştırmaya göre Paris, azot dioksit seviyelerinin% 54 oranında düştüğünü gördü.

Avrupa Birliği Copernicus Tropomi aracı kullanılarak 13 Mart’tan 13 Nisan 2020’ye kadar olan azot dioksit konsantrasyonlarını aynı dönemde 2019’dakilerle karşılaştırıldı.

Avrupalılar evde kaldıkça hava kirliliği düşük olmaya devam ediyor.

Bloktaki şehirlerde benzer düşüşler buldular, Madrid, Milano ve Roma yaklaşık % 45’lik bir düşüş bildirdi.

Bu hesaplamalarla ilgili olarak, büyük ölçüde değişen hava koşullarına ve günlük azot dioksit oranında büyük dalgalanmalara atfedilebilecek önemli bir% 15 hata payı vardır. Böylece, 15 günlük bir süre boyunca ortalama konsantrasyonları hesapladılar.

Reklamlar